Archiv článků

07.04.2021 18:35

Správní právo

Zastupuji klienty ve správním řízení, zejména stavebním, pobytovém, přestupkovém - sepisy podání, účast na jednání, podávání odvolání proti rozhodnutím, jakož i sepis žalob ve správním soudnictví a podávání ústavních stížností.
07.04.2021 18:26

Aktualizace stránek

Zaktualizoval jsem své kontaktní údaje a ceník.
08.11.2012 13:42

Vzor žaloby na vydání propadlého kreditu u mobilního operátora

Obvodní soud pro Prahu 4 Justiční areál Na Míčánkách ul. 28. pluku 1533/29b 100 83 Praha 10 Žalobce: Mgr. Petr Cilínek, nar ... , bytem .... Žalovaný: Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 Žaloba o zaplacení 250,- Kč...
08.10.2011 15:04

Orientační ceny za právní služby

Odměna za právní pomoc se zpravidla účtuje dle vyhl. 177/1996 Sb., kterou je možné nalézt zde: https://www.cak.cz/assets/advokatni-tarif2011b.doc. Ke každému klientovi přistupuji individuelně a sjednávám i hodinovou sazbu, která činí podle složitosti věci 1.500 - 3.000,- Kč za každou započatou...
08.10.2011 15:02

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, sepisování smluv a koncipování stanov, zastupování před soudy.
08.10.2011 14:58

Trestní právo

Zajišťuji obhajobu v trestních řízeních vedených Policií ČR, státním zastupitelstvím a soudy v České republice. Je možné se na mě obrátit i coby poškozený při vymáhání náhrady škody v rámci trestního řízení. Poskytuji i následnou právní pomoc při podmínečném upuštění od zbytku trestu.
08.10.2011 14:54

Občanské právo

V kategorii občanského práva je možné se na mě obrátit prakticky v celé jeho šíři - sepisuji právní rozbory, smlouvy, zastupuji před soudy všech stupňů ve věcech vymáhání pohledávek, náhrad škod, dědických řízení, spory o ochranu osobnosti.
08.10.2011 14:39

Vymáhání nároků pozemkového fondu

V pátek 7.10.2011 jsem se v pořadu Události, komentáře vyjadřoval k postupu Pozemkového fondu při vymáhání restitučních nároků. Odkaz na Události, ve kterých reportáž byla (cca v 19té minutě), je možné shlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/211411000101007/
20.02.2009 12:56

Webová prezentace byla spuštěna

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a...

Kontakt

Mgr. Petr Cilínek, advokát

office@akpetrcilinek.cz

Bolzanova 1
110 00 Praha 1

pevná linka 214 214 736
mobilní spojení 608 703 036

Vyhledávání

© 2009 Mgr. Petr Cilínek, advokát

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode