Vzor žaloby na vydání propadlého kreditu u mobilního operátora

08.11.2012 13:42

Obvodní soud pro Prahu 4
Justiční areál Na Míčánkách
ul. 28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10

Žalobce: Mgr. Petr Cilínek, nar ... , bytem ....

Žalovaný: Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22

Žaloba o zaplacení 250,- Kč s přísl.

Soudní poplatek 1.000,- Kč zaplacen v kolcích

Žalovaný je právnickou osobou, provozující telekomunikační síť. Dne 8.11.2011 jsem zakoupil předplacenou sadu BLESKmobile, patřící žalovanému. Ihned po zakoupení SIM karty jsem se dopisem ze dne 9.11.2012 dovolal relativní neplatnosti všeobecných podmínek v čl. 4.4. ohledně propadnutí kreditu. Přesto, po 3 měsících mi kredit propadl. Moji stížnost ČTÚ zamítl.

Důkaz:

výpisem z obchodního rejstříku Telefónicy
stvrzenkou o nákupu SIM karty ze dne ...
všeobecnými obchodními podmínkami BLESKmobil
dopisem ze dne .... dovolávajícím se relativní neplatnosti čl. 4.4.
notářským zápisem o propadnutí kreditu č.j. ... ze dne ...

rozhodnutím ČTÚ č.j. ........... ze dne ..............

Kredit na SIM kartě je určitá záloha na volání, která nemůže propadnout. V tomto směru existuje rozhodntuí Zemského soudu v Mnichově, jehož český překlad žalobce přikládá. Podle § 55 obč. zák. se smluvní ujednání spotřebitelských smluv nesmí odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Podle § 56 obč. zák. nesmí spotřebitelské smlouvy obsahovat ujednání, která znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Podle § 451 obč. zák. kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.

S ohledem na shora uvedené navrhuje žalobce soudu, aby vydal tento

r o z s u d e k :

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 250,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1.000,- Kč, rovněž do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V Praze dne 9.2.2012

Mgr. Petr Cilínek, advokát

Poznámky:
1) před podáním žaloby musí účastník napsat Telefonice dopis, že se dovolává relativní neplatnosti ustanovení VOP o propadnutí kreditu. V dopisu by měl být následující text: "Vážená a milá Telefónico, Vaše VOP jsou v čl. 4.4. relativně neplatné pro rozpor s platnou legistlativou (§ 55,56 a 451 obč. zák.), takže se dovolávám jejich neplatnosti. Děkuji a s pozdravem ... podpis ... " Doporučuji odeslat doporučeně i s dodejkou.
2) v soudním řízení musí účastník předložit důkaz, že kredit propadl. Nejlepší je si u nějakého advokáta nebo notáře nechat osvědčit stav - dostavit se k němu a nechat si napsat dokument, že kredit na kartě skutečně není
3) takto se může domáhat pouze nepodnikatel, u podnikatelů neplatí tolik spotřebitelská ochrana

4) propadnutí kreditu musíte nejdřív reklamovat u ČTÚ

5) soudní poplatek je 5 % ze žalované částky, minimálně však 1.000,- Kč

6) ten, kdo nemá žádné příjmy ani majetek, může žádat osvobození od soudního poplatku
7) necháte-li se zastupovat v řízení advokátem, musí Vám v případě Vašeho vítězství Telefónica jeho náklady refundovat :-)

Kontakt

Mgr. Petr Cilínek, advokát

office@akpetrcilinek.cz

Bolzanova 1
110 00 Praha 1

pevná linka 214 214 736
mobilní spojení 608 703 036

Vyhledávání

© 2009 Mgr. Petr Cilínek, advokát

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode