Právní služby

Právní služby

07.04.2021 18:35

Správní právo

Zastupuji klienty ve správním řízení, zejména stavebním, pobytovém, přestupkovém - sepisy podání, účast na jednání, podávání odvolání proti rozhodnutím, jakož i sepis žalob ve správním soudnictví a podávání ústavních stížností.
08.10.2011 15:02

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, sepisování smluv a koncipování stanov, zastupování před soudy.
08.10.2011 14:58

Trestní právo

Zajišťuji obhajobu v trestních řízeních vedených Policií ČR, státním zastupitelstvím a soudy v České republice. Je možné se na mě obrátit i coby poškozený při vymáhání náhrady škody v rámci trestního řízení. Poskytuji i následnou právní pomoc při podmínečném upuštění od zbytku trestu.
08.10.2011 14:54

Občanské právo

V kategorii občanského práva je možné se na mě obrátit prakticky v celé jeho šíři - sepisuji právní rozbory, smlouvy, zastupuji před soudy všech stupňů ve věcech vymáhání pohledávek, náhrad škod, dědických řízení, spory o ochranu osobnosti.

Kontakt

Mgr. Petr Cilínek, advokát

office@akpetrcilinek.cz

Bolzanova 1
110 00 Praha 1

pevná linka 214 214 736
mobilní spojení 608 703 036

Vyhledávání

© 2009 Mgr. Petr Cilínek, advokát

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode